Elérhetőségek

Exkluzív Autósiskola (Nyt.sz: 6288066, B/2020/001081)

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 46-48.
Telefon:
+36/94/313-686
Mobil:
+36/20/402-7332
E-mail:
info@exkluzivautosiskola.hu


Gki C továbbképzés

TÁJÉKOZTATÓTEHERGÉPKOCSIVEZETŐI TOVÁBBKÉPZÉSI KÉPESÍTÉS szaktanfolyamhoz és vizsgához.

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítést a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki:

 • Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére kötelezett, az alapképesítés megszerzését követő öt éven belül.
 • Az a gépkocsivezető, akik alapképesítés megszerzésére nem kötelezett:
 • a C1; C1+E; C; C+E kategóriájú jármű esetében a “régi” igazolvány érvényességéig, de legfeljebb 2014. 09. 10-ig közúton történő járművezetéshez.

Továbbképzési képesítést szerezhet:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
 • Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
 • A fent felsorolt kategóriákra érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.

A szakmai alap- és továbbképzésre NEM kötelezett gépjárművezetők köre:
Aki olyan járművet vezet:

 • amelynek max. engedélyezett sebessége 45km/h-t nem haladja meg
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben
 • amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak
 • amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak
 • amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Tanfolyam óraszámai:
Elméleti tantermi képzés 30 óra alatt vagy e-learning alapú képzés önálló időbeosztás szerinti haladási sebességgel.

 

A továbbképzési képesítés megszerzésére vonatkozó előírások

A gépkocsivezetőnek az alapképesítéséhez igazodó szakmai továbbképzési tanfolyamon kell részt vennie. A tanfolyam időtartama 35 óra, amely évenként legalább 7 órás tanfolyami részekre is felbontható. A tanfolyam elvégzése után vizsgát kell tenni.

A szaktanfolyami oktatás elméleti tantárgyai és oktatási óraszámok:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (10 óra)
 • Előírások alkalmazása (10 óra)
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (10 óra)
 • A tanfolyam 30. óráját követő konzultáció (3 óra)

A Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés és az Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika tantárgyak szaktanfolyami kötelező óraszámainak 50%-a, valamint az e tantárgyakhoz kapcsolódó vizsga alól 2012. szeptember 9-éig mentesül az a gépjárművezető, aki a vezetői engedélyét, vagy a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklete A. részének I. fejezetében meghatározott képesítését öt éven belül szerezte (Belföldi közúti szolgáltatói végzettség).

A szaktanfolyami oktatás gyakorlat tantárgya és oktatási óraszáma:

 • Járművezetési gyakorlat tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen (5 óra)

Végrehajtás módja:

A jármű különböző útviszonyok közötti kezelése, megváltozott légköri feltételek és napszakoktól vagy éjszakai időszaktól függő vezetői magatartások gyakorlása száraz úton jó látási viszonyok mellett, korlátozott látási viszonyok mellett, nedves és különösen síkos útfelületen:

 • vészfékezéssel történő megállás,
 • haladás közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton,
 • fékezés közbeni megpördülés, sodródás esetén a gépkocsi megtartása az úton,
 • megpördült gépkocsival megállás akadály előtt,
 • akadály kikerülése fékezéssel és fékezés nélkül.

A gyakorlati oktatást erre a célra speciálisan kialakított tanpályán vagy erre alkalmas szimulátor berendezésen kell lebonyolítani. (vizsgabiztos illetve szakoktató jelenlétében)

A tanfolyamdíj és vizsgadíj befizetésének módja:

 • átutalással
 • Kft. pénztárába közvetlenül, számla ellenében.
 • Esedékessége a tanfolyam indításakor.

Jelentkezés Gki C továbbképzés

!
!
!Kötelező választani!
!Kötelező választani!

Személyes adatok

!
!
!
!
!
!
!Kötelező elfogadni!

Vissza az előző oldalra!
Exkluzív Autósiskola (Nyt.sz: 6288066, B/2020/001081) - Magyar