Elérhetőségek

Exkluzív Autósiskola (Nyt.sz: 6288066, B/2020/001081)

Cím: 9700 Szombathely,
Thököly u. 46-48.
Telefon:
+36/94/313-686
Mobil:
+36/20/402-7332
E-mail:
info@exkluzivautosiskola.hu


GKI D alapképzés

TÁJÉKOZTATÓAUTÓBUSZVEZETŐI ALAPKÉPESÍTÉS szaktanfolyamhoz és vizsgához.

Autóbuszvezetői alapképesítést autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási, a saját számlás személyszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki:
aki D1; D1+E; D; D+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2008. 09. 09-e után szerezte meg.

A fentiekben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.

Alapképesítést szerezhet:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van
 • Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A szakmai alap- és továbbképzésre NEM kötelezett gépjárművezetők köre:
Aki olyan járművet vezet:

 • amelynek max. engedélyezett sebessége 45km/h-t nem haladja meg
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben
 • amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak
 • amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak
 • amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.
 • Szakmai alapképzésre kötelezettek vizsgáinak és a GKI kiadásának kezdő időpontja:

D1; D1+E; D; D+E; kategóriájú vezetői engedély esetén 2008. 09. 10.

 

Tanfolyam óraszámai:
Elméleti tantermi képzés 30 óra alatt vagy e-learning alapú képzés önálló időbeosztás szerinti haladási sebességgel.

 


Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó előírások.

Vizsgatárgyak és idők:

I. Elméleti vizsgatárgyak:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Előírások alkalmazása (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Estetanulmány készítése (az adott témakörben az ismeretek írásban történő kifejtése)

II. Gyakorlati vizsgatárgyak:

 • Járművezetés a közúti forgalomban (autópályán, autóúton, városi főútvonalon a rendeletben meghatározott járművön, szakoktató és vizsgabiztos jelenlétében)
 • A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek (tétel húzása után szóban illetve gyakorlatban vizsgabiztos illetve technikai rendező jelenlétében)
 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (alkalmas tanpályán illetve engedélyezett szimulátor berendezésen vizsgabiztos illetve szakoktató jelenlétében)

A tanfolyamdíj és vizsgadíj befizetésének módja:

 • átutalással
 • Kft. pénztárába közvetlenül, számla ellenében.
 • Esedékessége a tanfolyam indításakor.

Jelentkezés GKI D alapképzés

A feltölthető fájlok mérete együttesen maximum 20 MB.

!
!Kötelező választani!
!Kötelező választani!

Személyes adatok

!
!
!
!
!
!
!
!
!Kötelező elfogadni!

Vissza az előző oldalra!
Exkluzív Autósiskola (Nyt.sz: 6288066, B/2020/001081) - Magyar